Plastik – utrapienie czy konieczność?

Plastik – utrapienie czy konieczność?

Zapraszamy na najbliższe seminarium organizowane przez Niezależną Inicjatywę Akademicką (NIA) z cyklu „Języki nauki”, które odbędzie się w czwartek, 20 czerwca o godz. 17:30 (ZOOM).

Prelegentki:

  • prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
  • dr Aleksandra Krawczyk

Abstrakt:

W ostatnich latach naukowcy skupiają się na badaniu przyczyn kryzysu klimatycznego i wypracowywaniu metod ich zapobiegania. Produkcja i utylizacja tworzyw sztucznych (w szczególności tych jednokrotnego użytku np. kubki, talerzyki, miski, sztućce) i związana z tym emisja substancji toksycznych, zostały uznane za mające istotny wpływ na zmiany klimatyczne i zdrowie ludzkie.

W związku z wybuchem pandemii COVID-19, problemy klimatyczne i zagrożenie plastikiem zeszły na drugi plan. Zmieniło się także postrzeganie produktów jednokrotnego użytku z tej zagrażającej środowisku i zdrowiu człowieka na konieczną do praktycznie ciągłego użytku z powodów czysto higienicznych i zdrowotnych. Od wybuchu pandemii, potencjalni konsumenci wręcz domagają się naczyń jednokrotnego użytku, co powoduje wzrost ich produkcji i użytkowania w stosunku do okresu sprzed COVID-19. Taka sytuacja, wymaga obecnie zmian w zarządzania plastikami jednokrotnego użytku.

Na seminarium przedstawimy problematykę plastiku jednokrotnego użytku z perspektywy społecznej jak też wyniki naszych badań, których celem była i wciąż jest (bo badania nadal prowadzimy) ocena wpływu pandemii COVID-19 na postrzeganie zmian klimatycznych i roli produktów jednokrotnego użytku przez różne grupy zawodowe związane z zarządzaniem tworzywami sztucznymi o charakterze obiegu zamkniętego i przez ogół społeczeństwa. Gospodarkę tworzyw sztucznych o obiegu zamkniętym (rozumianym tutaj jako zjawisko społeczne) pokazujemy w naszym projekcie jako pewnego rodzaju szansę wspólnego tworzenia wiedzy przez naukowców, praktyków nauki obywatelskiej oraz różne grupy interesariuszy (m.in. producentów, recyklerów, dystrybutorów, pracowników gospodarki odpadami komunalnymi, restauratorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i in.) przy pełnym zaangażowaniu społeczeństwa.


Małgorzata Grodzińska-Jurczak. specjalizuje się w społecznych aspektach ochrony przyrody i środowiska, na terenach chronionych (np. Natura 2000) poświęcając dużo uwagi funkcjonowaniu systemu ochrony przyrody, partycypacji społecznej w gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi i odpadami komunalnymi (w tym głównie tworzywami sztucznymi), metodom zarządzania konfliktami na styku człowiek–przyroda, jak też badaniu postaw względem środowiska. Kieruje pracami Zespołu Badań Społeczno-Środowiskowych w Instytucie Nauk o Środowisku UJ. Koordynuje projekty krajowe i zagraniczne. Zasiada w redakcjach czasopism naukowych (np. Journal of Scientific Research and Reports; Nature Conservation; Diversity, International Research in Geographical and Environmental Education). Jest orędowniczką nauki obywatelskiej (ctizen science) i popularyzacji nauki (science communication) uważając je za obowiązek i misję akademików. Wielokrotnie wyjeżdżała na staże zagraniczne (np. Fulbright & Kościuszko Foundation). Równolegle do badań naukowych, jest aktywną nauczycielką akademicką, zajmuje się popularyzacją nauki, działalnością edukacyjną. Działa jako trenerka i mediatorka.

Aleksandra Krawczyk. Urodzona w Niemczech, obywatelka wielu państw. W latach 2007-2012 odbyła studia interdyscyplinarne w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech i Polsce (Communication and Economics z Uniwersytetu w Lugano), od niedawna doktor nauk społecznych UJ. Z doświadczeniem na kierowniczych pozycjach w międzynarodowych korporacjach, obecnie – w Zespole Badań Społeczno-Środowiskowych w Instytucie Nauk o Środowisku UJ – interesuje się obszarami obszarami środowiskowej komunikacji naukowej i popularyzacji, gospodarki o obiegu zamkniętym w kontekście plastiku jednokrotnego użytku, a od niedawna również żywnością i jogą.

Zespół Badań Społeczno-Środowiskowych Instytutu Nauk o Środowisku UJ: Joanna Tusznio, Marcin Rechciński, Martyna Ryszka-Stós, Arash Akshik, Jakub Wydra, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Aleksandra Krawczyk (https://natura.wb.uj.edu.pl/)
Share this page

Opublikowano

w

,

przez