Program

SZKOŁA LETNIA W KOŁOBRZEGU

„Transdziedzinowość – ucieczka do wolności nauki”
10-16 września 2023 r.
Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy UAM w Kołobrzegu

PROGRAM

Niedziela, 10 września
16:00-17:30 – przyjazd, zakwaterowanie,
17:30-18:30 – zebranie instruktażowe
18:30 – kolacja

Poniedziałek, 11 września 
Temat dnia: Adaptacja zintegrowana

8:00-9:00 – śniadanie
9:15-11:00 – wykład otwierający i dyskusja
Ewa Bińczyk, Uspołecznianie antropocenu
11:00-11.30 – przerwa na kawę
11:30-13:30 – seminarium
Jakub Nowosad i Krzysztof Mączka, Związki między zmianami technologicznymi a społecznymi: możliwości i obawy
13:30-15:00 – obiad
15:30-17:45 – prezentacja projektów doktorantów
18:30 – kolacja

Wtorek, 12 września
Temat dnia: Imperializm ekologiczny i polityczny

8:00-9:00 – śniadanie
9:15-11:00 – wykład otwierający i dyskusja
Kristian Kristiansen, Epidemics and migrations in later Eurasian prehistory
11:00-11.30: przerwa na kawę
11:30-13:30 – seminarium
Monika Stobiecka i Mikołaj Smykowski, Dziedzictwo w rozpadzie: ku emergencji nowych form pamięci
13:30-15:00 – obiad
15:30-17:45 – prezentacja projektów doktorantów
18:30 – kolacja

Środa, 13 września
8:00-9:00 – śniadanie
9:00-17:00 – objazd naukowo-dydaktyczny
18:30 – kolacja

Czwartek, 14 września
Temat dnia: Dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze

8:00-9:00 – śniadanie
9:15-11:00 – wykład otwierający i dyskusja
Adam Izdebski, Zastosowanie uczenia maszynowego do tworzenia modeli przyczynowych na styku ekologii i historii
11:00-11.30 – przerwa na kawę
11:30-13:30 – seminarium
Dawid Kobiałka i Małgorzata Kowalska, Dziedzictwo więcej niż ludzkie
13:30-15:00 – obiad
15:30-17:45 – prezentacja projektów prac doktorskich
18:30 – kolacja

Piątek, 15 września
Temat dnia: Ryzyko systemowe

8:00-9:00 – śniadanie
9:15-11:00 – wykład otwierający i dyskusja
Marek Trippenbach, Układy złożone w kontekście ryzyka systemowego
11:00-11.30 – przerwa na kawę
11:30-13:30 – seminarium
Grzegorz Łach i Piotr Bentkowski, Energia — przyroda — człowiek
13:30-15:00 – obiad
15:30-17:30 – panel dyskusyjny
Transdziedzinowe strategie badawcze: wyzwania, założenia, szanse i zagrożenia
Uczestnicy: Piotr Matczak, Jan Kieniewicz, Marek Trippenbach, Bogdan Szlachta, Agata Zalewska. Moderator: Arkadiusz Marciniak
19:00 – kolacja z widokiem na morze (Café Bałtyk)

Sobota, 16 września 
8:00-9:00 – śniadanie
9:00-10:30 – wykład zamykający i dyskusja
Marek Konarzewski, Transdyscyplinarność trzydzieści lat po ‘Science Wars”
10:30-11:00 – przerwa na kawę
11:00-12:30 – przedstawienie przygotowanych przez uczestników w trakcie objazdu zdjęć zgłoszonych do konkursu o Nagrodę Prezesa PAN
12:30-13:00 – rozstrzygniecie konkursu i podsumowanie szkoły
13:00-14:00 – obiad
14:00 – wyjazd


Share this page