Zapisy

Projekt kształcenia transdziedzinowego doktorantów i młodych naukowców obejmujący obszar nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych jest inicjatywą grupy profesorówUniwersytetu WarszawskiegoUniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, reprezentujących różne dyscypliny naukowe: archeologia, antropologia społeczna, biologia, fizyka, historia, literaturoznawstwo, prawo, nauki o polityce i socjologia.

Zapraszamy doktorantów i młodych pracowników naukowych do wzięcia udziału w I szkole letniej pod tytułem „Transdziedzinowość – ucieczka do wolności nauki”, która odbędzie się w dniach 10-16 września 2023 roku w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym UAM w Kołobrzegu. Szkoła jest częścią projektu zintegrowanego międzyuczelnianego (UAM-UW-UJ) kształcenia doktorantów i młodych naukowców w zakresie badań transdziedzinowych obejmujących obszar nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Organizatorem jest kolektyw: Niezależna Inicjatywa Akademicka (NIA).

Ta jedyna w swoim rodzaju szkoła oferuje wielowymiarowy i bogaty program, który obejmuje:

  • wykłady i seminaria prowadzone przez znanych badaczy i badaczki starszej i młodszej generacji (m.in. Ewa Bińczyk, Adam Izdebski, Marek Konarzewski, Kristian Kristiansen, Marek Trippenbach, Dawid Kobiałka, Małgorzata Kowalska, Jakub Nowosad, Krzysztof Mączka, Mikołaj Smykowski, Monika Stobiecka);
  • możliwość zapoznania się z najbardziej aktualnymi trendami światowych badań (adaptacja zintegrowana, imperializm ekologiczny i polityczny, dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, ryzyko systemowe);
  • możliwość przedstawienia i przedyskutowania swoich prac doktorskich czy/i projektów badawczych;
  • objazd naukowo-dydaktyczny;
  • konkurs fotograficzny o Nagrodę Prezesa PAN;
  • możliwość poznania badaczy i badaczek w czasie imprezy integracyjnej w restauracji z widokiem na morze.

Dołącz do wyjątkowej szkoły letniej i nie przegap jedynej w swoim rodzaju przygody intelektualnej!

Share this page