Humanistyka i Przyrodoznawstwo

NIEZALEŻNA INICJATYWA AKADEMICKA I CZASOPISMO „HUMANISTYKA I PRZYRODOZNAWSTWO” POTENCJALNE FORMY WSPÓŁPRACY

W końcu 2023 roku zespół NIA nawiązał współpracę z czasopismem „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”. W porozumieniu z redaktorem naczelnym – prof. dr hab. Mirosławem Pawliszynem, ustalone zostały następujące potencjalne formy współpracy:

Publikacje naukowe: NIA może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu treści czasopisma poprzez dostarczanie artykułów lub recenzji, a także recenzowania tekstów przesyłanych do druku do Czasopisma. Członkowie Zespołu NIA mogliby pełnić rolę gościnnych redaktorów numerów tematycznych Czasopisma;

Patronat naukowy: Czasopismo i NIA może objąć swoim patronatem naukowym wydarzenia organizowane przez Inicjatywę lub Czasopismo (lub na życzenie przez inne jednostki), takie jak konferencje, seminaria i szkoły. Może się to przyczynić do większej widoczności i prestiżu tych wydarzeń, a także Czasopisma i NIA;

Wydarzenia edukacyjne: Razem możemy organizować warsztaty, webinaria, szkoły letnie/zimowe lub inne wydarzenia edukacyjne, które pomogą w rozwoju transdziedzinowej wiedzy doktorantów i młodych naukowców;

Promocja: NIA może pomóc w promocji Czasopisma, a Czasopismo może pomóc w promocji działań NIA;

Wspólna konferencja: Możemy razem zorganizować konferencję, która dotyczy i promuje badania transdziedzinowe;

Wspólne wydawnictwo książkowe: NIA i czasopismo mogłoby rozważyć możliwość wspólnego wydania książki promującej badania transdziedzinowe;

Konkursy: NIA i Czasopismo mogłoby zorganizować pod wspólnym szyldem konkurs dla młodych badaczy na najlepszą pracę doktorską czy artykuł, które (we fragmencie lub całości) byłyby opublikowany w Czasopiśmie;

Wspólne inicjatywy społeczne: Możemy razem angażować się w projekty społeczne i edukacyjne, które wykorzystują transdziedzinową wiedzę i kompetencje naukowe do rozwiązywania problemów współczesnego świata w wymiarze lokalnym.

Zachęcamy sympatyków badań transdziedzinowych do współpracy – zarówno do lektury publikowanych w „Humanistyce i Przyrodoznawstwie” tekstów, jak i do proponowania numerów tematycznych, artykułów badawczych, tłumaczeń i recenzji.

Share this page