Nagroda Prezesa PAN

Konkurs fotograficzny o Nagrodę Prezesa PAN

Niezależna Inicjatywa Akademicka (NIA) w ramach realizacji projektu współpracy międzyuczelnianej w zakresie badań i kształcenia transdziedzinowego doktorantów i młodych naukowców, zaprasza uczestników szkoły letniej „Transdziedzinowość – ucieczka do wolności nauki” (Kołobrzeg, 10-16 wrzesień 2023 r.), do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym o Nagrodę Prezesa PAN.

Uczestnicy szkoły proszeni są o wykonanie fotografii obiektów czy/i zjawisk związanych z dziedzictwem kulturowym i/czy przyrodniczym w czasie objazdu naukowo-dydaktycznego, który odbędzie się w trakcie szkoły – w środę, 13 września. 

Prosimy o przesłanie jednej fotografię (tytuł pliku zawiera: imię i nazwisko autora, tytuł zdjęcia oraz miejsce jego wykonania) jako załącznik .jpg na adres nia@amu.edu.pl (temat wiadomości: konkurs fotograficzny), do czwartku, 14 września, godz. 22:oo. 

Jury konkursu w składzie: Przewodniczący: Prezes PAN – prof. dr hab. Marek Konarzewski oraz prof. dr hab. Ewa Domańska.

Jury w dniu 15 września podejmie decyzję w sprawie wyboru najlepszych prac.

W ostatnim dniu szkoły, w sobotę 16 września, uczestnicy konkursu prezentują swoje prace, po czym ogłoszone zostaną wyniki konkursu. Laureaci otrzymają dyplom informujący o nagrodzie z podpisem Prezesa PAN. 

Share this page