Czym jest Niezależna Inicjatywa Akademicka (NIA)

Czym jest Niezależna Inicjatywa Akademicka (NIA)

W sierpniu 2021 roku powstała inicjatywa stworzenia zintegrowanego międzyuczelnianego kształcenia doktorantów i młodych naukowców w zakresie badań transdziedzinowych obejmujących obszar nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Inicjatorem przedsięwzięcia jest grupa profesorów z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, reprezentujących różne dyscypliny nauk: archeologię, antropologię społeczną, biologię, fizykę, historię, literaturoznawstwo, prawo, nauki o polityce i socjologię.

Przygotowany przez zespół program kształcenia transdziedzinowego jest skierowany przede wszystkim do słuchaczy studiów doktoranckich szkół doktorskich nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych i stanowi uzupełnienie procesu dydaktycznego, który jest w nich realizowany, a także do młodych badaczy reprezentujących te dziedziny nauki.

Share this page

Opublikowano

w

przez

Tagi: