Seminar on climate change

Seminar on climate change

We cordially invite to upcoming talk on Center for Systemic Risk Seminar.

The seminar will be held on 16 January 2024 from 12:00 to 13:30 CET in our conference room, Dobra 56/66, Warsaw, room 2.90, as well as on the Zoom platform (link to the meeting below).

Our Guests: Piotr Cichocki, Piotr Jabkowski, Piotr Matczak

Title: Do disaster experiences impact public opinion on climate change in European countries?

Join Zoom Meeting: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/97171322690?pwd=ejdURGp6OXQvOFN4ZUxFK1M5eXdNUT09

Meeting ID: 971 7132 2690

Serdecznie zapraszamy na zbliżającą się pogadankę w ramach Seminarium Centrum Ryzyka Systemowego.

Seminarium odbędzie się 16 stycznia 2024 r. w godzinach 12:00 – 13:30 CET w sali konferencyjnej, Dobra 56/66 w Warszawie, sala 2.90, a także na platformie Zoom (link do spotkania poniżej).

Nasi goście: Piotr Cichocki, Piotr Jabkowski, Piotr Matczak

Tytuł: Czy doświadczenia katastrof wpływają na opinię publiczną na temat zmian klimatycznych w krajach europejskich?

Spotkanie odbywa się w języku angielskim.

Spotkanie na Zoomie: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/97171322690?pwd=ejdURGp6OXQvOFN4ZUxFK1M5eXdNUT09

ID spotkania: 971 7132 2690

Share this page

Opublikowano

w

przez

Tagi: